KHÁCH HÀNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ cho khoảng hơn 150 khách hàng, họ là các công ty có vn đầu tư nước ngoài và các công ty trong nước.

Khách hàng ca chúng tôi gm:

 • Các công ty bo him.
 • Các nhà máy, xí nghip sn sut giày dép, qun áo, ph kin, thiết b linh kin đin t v.v…
 • H thng các siêu th
 • Các Khách sn, khu ngh dưỡng
 • Các tòa nhà văn phòng và căn h
 • Các ngân hàng
 • Các công ty xây dng
 • Các Đại s quán và Lãnh s quán
 • Các kho hàng và trung tâm phân phi
 • Các trường hc
 • Các bnh vin
 • Các trung tâm trin lãm
 • Các nhà hàng cao cp

Vì lý do bảo mật chúng tôi xin được phép không công khai danh sách khách hàng.

Quý khách hàng nào cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi mail cho chúng tôi.

Xin cảm ơn.