Bảo vệ chuyên nghiệp cần trang bị những kỹ năng nào

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 543 | Cật nhập lần cuối: 8/22/2022 2:31:04 PM | RSS

Kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Khi tham gia công tác bảo vệ mục tiêu, toàn bộ bảo vệ phải được trang bị đẩy đủ kỹ năng nghiệp vụ cần thiết. Điều này thể hiện được năng lực của nhân viên bảo vệ cũng như công ty cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, nó sẽ tạo sự an tâm cho khách hàng, an toàn cho tài sản, mục tiêu bảo vệ.

Những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của người bảo vệ như:

 • Kỹ năng kiểm soát luồng người: Có năng lực nhận diện nhanh và nhạy bén với đối tượng tình nghi.
 • Kỹ năng phán đoán sự việc, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn quanh khu vực làm việc.
 • Kỹ năng xử lý tình huống, sự cố khẩn cấp, bất ngờ tại mục tiêu bảo vệ.
 • Thành thạo các quy trình làm việc, phối hợp tác nghiệp với các bộ phận liên quan
 • Kỹ năng kiểm tra, kiểm soát tài sản, thiết bị trong mục tiêu bảo vệ
 • Lắm vững nhiệm vụ phải làm của vị trí trực, của mục tiêu bảo vệ.

Đào tạo kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ bằng các phương pháp sau:

 • Đào tạo khiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho nhân viên bảo vệ trước khi điều động về mục tiêu bảo vệ.
 • Ban chỉ huy mục tiêu bảo vệ đào tạo, phổ biến và giới thiệu thực tế cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu bảo vệ
 • Đào tạo thường xuyên trong thời gian giao ca, 5 phút kinh nghiệp từng sự vụ việc
 • Khuyến khích nhân sự học trong công việc, học trong trải nghiệm thực tế.

Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ và vận hành thiết bị

Để hoàn thành nhiệm vụ tốt và phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp trong ca làm việc, nhân viên bảo vệ phải sử dụng các công cụ, dụng cụ, thiết bị thành thục, cụ thê:

 • Kỹ năng sử dụng bộ đàm, kỹ năng gọi, nghe đàm và bảo quản bộ đàm.
 • Kỹ năng sử dụng máy tuần tra, kinh nghiệm check điểm tuần tra và bảo quản máy tuần tra.
 • Kỹ năng sử dụng máy rà kim loại, kinh nghiệm rà, kiểm tra người (theo mục tiêu)
 • Kỹ năng sử dụng gậy gỗ, gậy sắt, dùi cui điện, còng số 8 (chứng chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ) áp dụng cho từng mục tiêu cụ thể.
 • Kỹ năng sử dụng, vận hành hệ thống phòng điều kiển trung tâm, trực camera, trích xuất video, dữ liệu, copy tài liệu…Thành thục quy trình xử lý tín hiệu báo cháy…
 • Thành thao quy trình vận hành hệ thống quản lý bãi xe thông minh (iparking), sử dụng máy tính thành thạo…

Bảo vệ chuyên nghiệp cần trang bị những kỹ năng nào